organisaties

ONDERSTROOM
“Een organisatie is de optelsom van de mensen die er werken”.

In het nastreven van doelen, groei en ontwikkeling vergeten we vaak dat bij het runnen van een organisatie of een team, er meer bij komt kijken dan structuur, organigrammen, kwartaalcijfers en functieprofielen. In de waan van de dag laten we ons meenemen door de acute zaken.
Als het niet lekker loopt op gebied van verkoop of groei is er vaak de neiging om top down meer controle uit te gaan oefenen.

Wat daarbij uit het oog wordt verloren is de Onderstroom. Aan de oppervlakte zien en ervaar je wellicht slechte resultaten, of een team dat niet lekker loopt. Je kunt je vinger er niet helemaal op leggen en je gaat symptomen bestrijden.
Als je in staat bent om naar de Onderstroom te gaan kijken, worden dynamieken zichtbaar die gedrag en cultuur bepalen, en in the end de resultaten. Daarin spelen de mensen, het script van een ieder en het script van de organisatie een grote rol. Als je hier zicht op krijgt, ontstaat er een nieuw perspectief en ben je in staat om duurzame veranderingen door te voeren.

ZICHTBAAR MAKEN

In een zeer dynamische wereld worden organisaties zowel extern als intern dagelijks uitgedaagd. Waar sta je voor als bedrijf? Hoe waarborg je je positie in de markt en hoe zorg je voor je mensen?

Door het zichtbaar maken van dynamieken kom je heel snel tot de kern van de uitdagingen die er liggen. Er wordt op een diepere laag gekeken naar wat er niet stroomt. Je maakt zichtbaar wat voorheen onzichtbaar was en vanuit dit inzicht ontstaat besef en daarmee nieuwe perspectieven.

Door middel van bijvoorbeeld organisatieopstellingen ontstaat er direct een beeld, wat inzicht geeft in de dynamieken die er spelen. Dat kan zowel op organisatie- als op teamniveau zijn. Met de nieuwe inzichten kun je aan de slag. Deze methodiek is zeer effectief als er al langer ‘chronische’ uitdaging zijn die maar niet opgelost kunnen worden.

Maar de aanpak is ook uitermate geschikt om scenario’s te testen. Wat gebeurt er als……?
Dat maakt dat deze methode ook prima kan worden ingezet tijdens brainstorm sessies, heidagen en inspiratiedagen.

VRAAGSTUKKEN EN THEMA’S

Het werken met organisatie- en teamopstellingen kan o.a. met vraagstukken als:
– Wat is de positie van het bedrijf in de markt?
– Welke dynamieken spelen er tussen teams?
– Wat is mijn positie als consultant t.o.v. mijn klant?
– Het toetsen van scenario’s en ideeën.
– Onderlinge dynamieken binnen een team.
– Het willen veranderen van koers.
– Leiderschapsstijl en ontwikkeling.

BRAINSTORM SESSIES EN HEIDAGEN

20 jaar management en ondernemerservaring worden naast de kennis van Systemisch Werken, Business coaching en Transactionele analyse ingezet om (management) teams en leiders te ondersteunen en begeleiden tijdens heidagen en brainstorm sessies.

Hierbij kun je denken aan vraagstukken als:
– Het opbouwen van nieuwe organisaties – wat is de koers en wat hebben we daarvoor nodig?
– Het inzetten van nieuwe diensten en producten.
– Organisatiewaarden en hoe je mensen en je eigen team daartegenover staan.

“Chantal is als facilitator van grote toegevoegde waarde binnen de Women on Boards Leergang van Deloitte. Haar positieve drive en inzet zorgt voor het gewenste eindresultaat voor onze deelneemsters: Inzicht in zichzelf dat nodig is om de volgende stap richting een functie in de boardroom te zetten. Door heel goed te luisteren en de juiste vragen te stellen, komt zij tot de innerlijke uitdagingen van personen. Hoe maak ik de connectie tussen mijn innerlijke kracht, wie wil ik zijn en uiterlijke positionering, wat straal ik uit? In het totale team, verantwoordelijk voor de uitvoering van de leergang, heb ik de samenwerking met Chantal ook als prettige ervaren. Effectief, open, korte lijntjes, snel in haar reactie waarbij wij streven naar hetzelfde einddoel en resultaat.

– Caroline Zegers | Thought leader Executive and Equity Compensation, partner Deloitte –

TALENTONTWIKKELING

Als organisatie wil je talent optimaal inzetten en ontwikkelen. Mensen zijn je belangrijkste kapitaal.
Sir Ken Robinson zegt daar het volgende over:

“We need to think differently about ourselves

Human resources are like the earth’s natural resources. They are highly diverse and often buried deep beneath the surface. They need to be discovered, refined and applied. Education often promotes a narrow view of ability, as do many corporate organisations. As a result, many people are unaware of the variety of their talents and depth of their potential.

We need to think differently about our organisations”

En daar sluit ik me volledig bij aan!

Kijk voor ervaringen, testimonials en cases op deze pagina.